Въведение в свещеното писание на новия завет-част 1

Теодор Стойчев

Предложеният труд има за цел да запознае както студентите по богословие, така и всеки, който желае да се задълбочи в познанието на книгите на Новия Завет, с историята на свещените текстове, средата, в която те са се появили, и проблемите, които решават.