Пианистът – слуга или лидер в авангардната клавирна музика на ХХ век

Меглена Живкова Апостолова

В тази книга сме се опитали да обърнем внимание върху новостите –
новите позиции и новите задачи, които авангардната музика на ХХ век поставя
пред клавирния интерпретатор.