Сборник научни трудове от научно-практическа конференция „предизвикателствата на съвремието и качеството на образование”

сборник