Професионално-личностно развитие на студентите-бъдещи учители по музика.Професионално самоопределение

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА Всичко това дава основание да се приеме, че изследването на проблема – теоретично и емпирично, както и

Прочетете повече

Лингвистические и методические аспекты русского языка как иностранного для специальных целей

Ирена Петрова Настоящая монография написана на основе исследований и деятельности автора в процессе его научной и практической деятельности. Исследование имеет

Прочетете повече

VI НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ-„ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”-4 – 5 МАЙ 2018Г. ШУМЕН

Целта на изследването бе да определим еволюцията на източника на фликеринг няколко години преди очакваното избухване на звездата като повторна

Прочетете повече