Функционална грамотност на подрастващите през призмата на технологичното обучение

Нели Ст. Димитрова Трудът е предназначен за студенти, докторанти, учители, преподаватели и научни работници не само в областта на технологичното

Прочетете повече