Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото

Интересът на авторския колектив към изследване на числото, неговите универсални и специфични културни особености е провокиран именно от неговата роля

Прочетете повече