Структурни промени в термомеханично модифицирани полиетилентерефталатни влакна

Валентин Л. Велев Андон Н. Попов Както вече беше казано, настоящата монография третира един необятен изследователски проблем, поради което не

Прочетете повече

Специализация на социалната администрация в България. Кратък курс лекции

МИЛОСЛАВА ЯНКОВА Целта на краткия курс лекции “Специализация на социалната администрция в България” е да помогне при подготвката на висококвалифицирани

Прочетете повече

Качеството на образованието в шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

БОГДАНА ГЕОРГИЕВА СНЕЖАНА НИКОЛОВА КИРИЛ КИРИЛОВ Настоящият труд е предназначен за информация и подпомагане дейността на всички структури и нива

Прочетете повече