Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет

СТЕФАН РУСКОВ Мобилните устройства са една от областите с най-бърз растеж в рамките на глобалната технологична индустрия. Те са много

Прочетете повече

Надеждност на програмното осигуряване

АТАНАС ИВАНОВ НАЧЕВ В основата на настоящата книга са залегнали специфични особености на програмното осигуряване и на тяхното влияние върху

Прочетете повече

Въведение в невро- педагогическите основи на използване на съвременните информационни и компютърни технологии в обучението

Ивайло Буров Тази книга изследва възможностите, за приложение на съвременните информационни и компютърни технологии в изследванията на когнитивните процеси.Книгата е

Прочетете повече