Учебно пособие по визуално програмиране на базата на mfc

Валентина Дянкова Бисерка Йовчева Учебното пособие по Визуално програмиране представя базовите концепции при създаване на едно Windows-приложение с помощта на

Прочетете повече

Статистическо моделиране на вероятностни разпределение с Excel

Павлина Йорданова Евелина Велева Учебникът е предназначен за студенти от всички инженерни и икономически специалности в ШУ „Епископ Константин Преславски“

Прочетете повече

Методи за решаване на задачи от училищен курс по алгебра

ТОДОР ТРАЙЧЕВ Настоящото ръководство е предназначено за дисциплината Училищен курс по алгебра и Методи за решаване на задачи в специалността

Прочетете повече